Seleccionar página

Amb aquest missatges gràfics volem expressar la urgència i la transcendència de la necesitat de l’acció i la lluïta contra el canvi climàtic ara!